Καταχωρήστε την εταιρεία σας

Αίτηση σχηματισμού εταιρείας:

Optional: It is proposed that the exempt company be:
Total:  2850 USD

Ονομα εταιρείας:

Καταχωρίστε 3 προτεινόμενα ονόματα για την Εταιρεία ακριβώς όπως θέλετε να εμφανίζονται:
Πρώτη επιλογή
Δεύτερη επιλογή
Τρίτη επιλογή

Διευθυντής:
Απαιτείται μόνο ένας μέτοχος και ένας διευθυντής που μπορεί να είναι το ίδιο άτομο.

Όνομα διευθυντή
Κατοχή
Ιθαγένεια
Διεύθυνση
Αριθμός τηλεφώνου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Λειτουργός:
(Το όνομα ενός αξιωματικού είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Ονομα
Office Held (δηλ. Γραμματέας)
Κατοχή
Ιθαγένεια
Διεύθυνση
Αριθμός τηλεφώνου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σκοπός της εταιρείας:

Δώστε λεπτομερώς τους κύριους λόγους για την ίδρυση της εταιρείας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την τεκμηρίωση που απαιτείται για την υποβολή στον Έφορο Εταιρειών Νήσων Καϊμάν