Регистрирайте вашата компания

Заявление за създаване на компания:

Optional: It is proposed that the exempt company be:
Total:  2850 USD

Име на компания:

Моля, посочете 3 предложени имена за компанията точно както искате да се появят:
Първи избор
Втори избор
Трети избор

Директор (и):

Изискват се само един акционер и един директор, които могат да бъдат едно и също лице.
Име на директора
Професия
Националност
Адрес
Телефонен номер
Имейл адрес

Служител (и):

(Назоваването на офицер е НЕОБХОДИМО)
Име
Задържан офис (т.е. секретар)
Професия
Националност
Адрес
Телефонен номер
Имейл адрес

Цел на компанията:

Моля, посочете подробно основните причини за създаване на компанията. Това може да повлияе на документацията, необходима за подаване в Каймановите острови, регистратор на компании.