Zaregistrujte svoju spoločnosť

Žiadosť o založenie spoločnosti:

Optional: It is proposed that the exempt company be:
Total:  2850 USD

Názov spoločnosti:

Uveďte 3 navrhované názvy spoločnosti presne tak, ako si prajete, aby sa zobrazovali:
Prvá voľba
Druhá možnosť
Tretia voľba

Riaditeľ (riaditelia):
Vyžaduje sa iba jeden akcionár a jeden riaditeľ, ktorým môže byť rovnaká osoba.

Meno riaditeľa
Zamestnanie
Národnosť
Adresa
Telefónne číslo
Emailová adresa

Dôstojník:
(Pomenovanie dôstojníka je NEPOVINNÉ)

názov
Kancelária v držbe (tj sekretárka)
Zamestnanie
Národnosť
Adresa
Telefónne číslo
Emailová adresa

Účel spoločnosti:

Uveďte podrobne hlavné dôvody založenia spoločnosti. To môže mať vplyv na dokumentáciu požadovanú pri registrácii v Kajmanských ostrovoch.