ลงทะเบียน บริษัท ของคุณ

ใบสมัครจัดตั้ง บริษัท:

Optional: It is proposed that the exempt company be:
Total:  2850 USD

ชื่อ บริษัท:

โปรดระบุชื่อที่เสนอ 3 ชื่อสำหรับ บริษัท ให้ตรงตามที่คุณต้องการให้ปรากฏ:
ตัวเลือกแรก
ตัวเลือกที่สอง
ทางเลือกที่สาม

ผู้อำนวยการ:
ต้องมีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวและกรรมการหนึ่งคนซึ่งสามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้

ชื่อกรรมการ
อาชีพ
สัญชาติ
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล

เจ้าหน้าที่:
(การตั้งชื่อเจ้าหน้าที่เป็นทางเลือก)

ชื่อ
สำนักงานที่จัดขึ้น (เช่นเลขานุการ)
อาชีพ
สัญชาติ
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล

วัตถุประสงค์ของ บริษัท:

โปรดระบุเหตุผลหลักในการก่อตั้ง บริษัท โดยละเอียด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นต่อนายทะเบียน บริษัท ของหมู่เกาะเคย์แมน