Registrujte svoje preduzeće

Aplikacija za formiranje preduzeća:

Optional: It is proposed that the exempt company be:
Total:  2850 USD

Ime preduzeća:

Navedite 3 predložena imena za Kompaniju tačno onako kako želite da se pojave:
Prvi izbor
Drugi izbor
Treći izbor

Direktori:

Potreban je samo jedan akcionar i jedan direktor koji može da bude ista osoba.
Ime direktora
Okupacije
Nacionalnost
Adresa
Broj telefona
E-adresa

Oficiri:

(Imenovanje oficira je OPCIONALNO)
Ime
Kancelarija zadržana (ili sekretar)
Okupacije
Nacionalnost
Adresa
Broj telefona
E-adresa

Svrha preduzeća:

Molimo vas da detaljno navedete glavne razloge za osnivanje preduzeća. To može uticati na dokumentaciju potrebnu za podnošenje zahteva registratoru kompanija sa Kajmanskih ostrva.