Zarejestruj swoją firmę

Wniosek o utworzenie firmy:

Optional: It is proposed that the exempt company be:
Total:  2850 USD

Nazwa firmy:

Podaj 3 proponowane nazwy firmy dokładnie tak, jak chcesz, aby były wyświetlane:
Pierwszy wybór
Drugi wybór
Trzeci wybór

Dyrektor (y):
Wymagany jest tylko jeden akcjonariusz i jeden dyrektor, którym może być ta sama osoba.

Nazwisko dyrektora
Zawód
Narodowość
Adres
Numer telefonu
Adres e-mail

Oficer (y):
(Wyznaczenie funkcjonariusza jest OPCJONALNE)

Nazwa
Office Held (tj. Sekretarz)
Zawód
Narodowość
Adres
Numer telefonu
Adres e-mail

Cel Spółki:

Proszę szczegółowo opisać główne powody założenia firmy. Może to mieć wpływ na dokumentację wymaganą do złożenia wniosku w Rejestrze Spółek na Kajmanach.